Aplikacja internetowa oparta na bazie danych programu SubiektGT od firmy Insert. Dane eksportowane z bazy danych Subiekta są zestawiane z danymi zapisanymi w bazie wewnętrznego systemu obsługi klientów. Modularna budowa programu ułatwia jego rozwój i dodawanie nowych funkcjonalności. Wdrożenie Google Maps API ułatwia planowanie tras pracowników działu handlowego. Zebrane dane można łatwo eksportować do formatu CSV.

Integracja z modułem Rozrachunki w SubiektGT pozwala na szybkie i skuteczne kontrolowanie należności od kontrahentów. Powiadomienia o przeterminowanych płatnościach mogą być wysyłane do wskazanych osób związanych z obsługą kontrahenta oraz do samego klienta.

Dodawanie klienta odbywa się przez bardzo intuicyjny interfejs. UI aplikacji został zoptymalizowany dla urządzeń z dotykowymi ekranami. Sprawia to, że wszystkie czynności mogą być wykonywane na każdym nowoczesnym urządzeniu, bez względu na rozmiar jego ekranu.

Rozbudowany system uprawnień użytkownika pozwala na dodanie wielu użytkowników, a każdy z nich może mieć dostęp do określonych modułów aplikacji (lista klientów, mapa, rozrachunki, zamówienia itd.). Ponad to każdemu z użytkowników można nadać określone uprawnienia, które pozwolą mu dodać nową pozycje w bazie danych, edytować istniejące lub je usuwać.

Narzędzia i technologie

Bash
CMD
jQuery
Laravel
MSSQL
PHP

Podobne: